Οικογενειακό Δίκαιο

Ο ρόλος του δικηγόρου σε ένα διαζύγιο είναι πολυσήμαντος, καθώς είναι το άτομο εκείνο που στέκεται αρωγός δίπλα σας, σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν.

Ενδεικτικά, εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας με τον βέλτιστο τρόπο, σας βοηθάει να λάβετε τις καλύτερες αποφάσεις και αναλαμβάνει ο ίδιος να επιφορτισθεί με την ένταση που προκύπτει από το μοίρασμα των περιουσιακών στοιχείων ή τα ζητήματα επιμέλειας και επικοινωνία του άλλου γονέα με τα παιδιά.

Απαραίτητη δε είναι μία ευρύτερη νομική γνώση και εμπειρία σε δικαστικές διαφορές εφόσον σε θέματα διαζυγίων ανακύπτουν και διάφορα άλλα νομικά ζητήματα, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που ανακύπτουν θέματα ενδοοικογενειακής βίας, θέματα συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου, ρύθμισης της οικογενειακής στέγης, θέματα διατροφής τέκνων ή διατροφής της συζύγου καθώς και η ανάγκη ρύθμισης της επικοινωνίας των τέκνων με τον πατέρα.

Η ενασχόλησή μας με το οικογενειακό δίκαιο εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα σε όλο το φάσμα των ζητημάτων που αναφύονται από αυτό, ενώ στόχος του γραφείου μας είναι η προσωπική ενασχόληση με όλα τα θέματα, πάντοτε με αίσθημα ειλικρίνειας και σεβασμού.